Nauji ugdymo priemonių katalogai 2020–2021 m.

Kviečame susipažinti su naujais „Baltų lankų“ vadovėliai“ katalogais.

Dar kartą išleistos „Praktinės lietuvių kalbos gramtikos“!

Tai naujo tipo lietuvių kalbos gramatika, pristatanti kalbos gramatinę sandarą funkciniu aspektu. Į kalbos gramatinę sistemą žvelgiama kaip į kalbos išteklius, leidžiančius kurti prasmes vartojant lietuvių kalbą kaip susižinojimo, bendravimo priemonę. Tai

Lietuvių kalbos testai 9 kl.

Šis testų sąsiuvinis parengtas kaip papildoma mokymosi priemonė prie Juditos Džežulskienės vadovėlio „Lietuvių kalba 9 klasei“.

Naujos „Kas man brangu“ knygutės!

Kas man brangu serija skirta ugdyti pozityvų mąstymą kasdienėse mūsų vaikų situacijose.

Kaip užauginti žmones, kuriems sekasi.

Wojcicki ugdymo metodas priešingas tėvų sraigtasparnių ideologijai. Šiandieniniams nerimaujantiems tėvams Woj sako: atsipalaiduokite, bendraukite su vaikais kaip su suaugusiaisiais. Leiskite paaugliams imtis juos dominančių rimtų projektų ir įgyvendinti j

Edukacinių bitučių plakatų rinkinys

Tikimės, kad edukacinių bitučių plakatai priešmokyklinio amžiaus vaikams suteiks atradimo džiaugsmo, motyvuos mokytis ir padės sėkmingai pasirengti pirmai klasei, o pedagogams leis papildyti ugdymo procesą įdomia, įtraukiančia veikla.

Lietuvių kalbos testai 10 kl.

Šis testų sąsiuvinis parengtas kaip papildoma mokymosi priemonė prie Juditos Džežulskienės vadovėlio „Lietuvių kalba 10 klasei“. Juo siekiame sudaryti mokiniams galimybes ne tik įgyti tvirtesnius fonetikos, morfologijos, sintaksės ir skyrybos pagrindus, b

Mokslo knyga „Katino dienos “

„Katino dienos“ – tai pagal naujausią priešmokyklinio ugdymo programą parengtas mokymo priemonių komplektas būsimiems pirmokams.

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei

Testai parengti vadovaujantis Standartizuota lietuvių kalbos programa 4 klasei ir atsižvelgiant į standartizuotam testui keliamus reikalavimus.

Skaitmeninė ugdymo priemonė

e. lankos – skaitmeninė ugdymo priemonė, skirta dirbantiems su „Baltų lankų“ vadovėliais. Ji padės mokytojams, norintiems paįvairinti pamokas patraukliu turiniu.