Edukacinių bitučių plakatų rinkinys – mokymo priemonė, įdomiai papildanti priešmokyklinio ugdymo turinį. Ji parengta pagal mokslo knygas „Katino dienos“, apimančias priešmokyklinio ugdymo programą. Plakatai susieja „Katino dienų“ leidinius su šiuolaikiška, vaikams patrauklia priemone – edukacinėmis bitutėmis.

Rinkinį sudaro 19 plakatų, padedančių pažinti raides ir skaičius, skaityti nesudėtingus žodžius, atlikti paprastus matematikos veiksmus, sekti pasakas, pažinti Lietuvos žemėlapį ir kt.

Plakatai yra trijų skirtingų lygių:

I lygio plakatai supažindina su balsėmis, skaičiais nuo 1 iki 9, pagrindinėmis geometrinėmis figūromis, spalvomis ir kt.

II lygio plakatai supažindina su lietuvių kalbos abėcėle, skaičiais nuo 0 iki 10, moko skaityti, atpažinti geometrines figūras, jas klasifikuoti pagal dydį, spalvą ir kt.

III lygio plakatai moko skaityti, atlikti matematinius veiksmus, nusakyti koordinates, supažindina su Lietuvos žemėlapiu ir kt.

Dalį plakatų papildo užduotis paįvairinančios skaičių, matematikos veiksmų, žodžių ir paveikslėlių kortelės.

Tikimės, kad edukacinių bitučių plakatai priešmokyklinio amžiaus vaikams suteiks atradimo džiaugsmo, motyvuos mokytis ir padės sėkmingai pasirengti pirmai klasei, o pedagogams leis papildyti ugdymo procesą įdomia, įtraukiančia veikla.