Istorijos egzaminas

Leidinys parengtas pagal 2011 m. istorijos brandos egzamino programą.

  • padeda pasikartoti svarbius Europos ir Lietuvos istorijos įvykius bei procesus nuo viduramžių iki mūsų dienų;
  • daug schemų, lentelių, žemėlapių, kuriuose glaustai pateikiami pagrindiniai dalykai;
  • surašytos pagrindinės istorijos sąvokos ir jų apibrėžtys;
  • aptariamos egzamino programoje išskirtų istorinių asmenybių biografijos ir darbai;
  • įgytas žinias galima pasitikrinti testais, įsivertinti;
  • pateikiama patarimų, kaip atlikti kompleksines valstybinio egzamino užduotis;
  • paaiškinama, kaip pildyti kontūrinius žemėlapius;
  • aptariama, kas padeda istorijos valstybinį egzaminą išlaikyti kuo geriau.