Šie lietuvių kalbos teksto suvokimo testai skirti 4 klasės mokiniams. Testai sudaryti pagal Standartizuotą lietuvių
kalbos programą 4 klasei. Juos rengiant atsižvelgta į standartizuotam testui keliamus reikalavimus, t. y. laikytasi
proporcijų pagal teksto suvokimo vertinimo aspektus, kognityvines gebėjimų grupes, klausimų sunkumo lygius.
Sistemingai skiriant atlikti testus galima geriau pažinti mokinius, ugdyti teksto suvokimo gebėjimus, stebėti daromą pažangą, vienodžiau ir profesionaliau vertinti.

Be to, šie testai padės mokiniams geriau pasirengti nacionalinių ar tarptautinių tyrimų testams. Parenkant tekstus
siekta įvairovės, kad mokytojai ugdymo procese irgi pateiktų skirtingų tekstų. Užduočių atlikimas vertinamas pagal vertinimo instrukcijas.


Autorės Alvyda Blockuvienė ir Nadia Venskuvienė