Autorių kolektyvas: Irena Kanišauskaitė, Nijolė Šervenikaitė, Saulius Žukas, Marius Mikalajūnas, Eglė Patiejūnienė.

Metai: 2011

Literatūros vadovėlio 11 klasei I dalis parengta pagal naująją literatūrinio ugdymo programą. Nuo ankstesnio vadovėlio jis skiriasi didesniu dėmesiu senajai daugiakalbei Lietuvos kultūrai ir literatūrai. Todėl iš esmės atnaujinti Renesanso ir Baroko skyriai. Čia į Lietuvoje gyvenusių ir rašiusių autorių kūrybą žvelgiama ne kaip į archyvinę, gilioje praeityje nugrimzdusią, medžiagą, o į šiuolaikiniam žmogui svarbius ir įdomius svarstymus apie gyvenimo vertybes: apie pareigą tėvynei bei gimtosios kalbos puoselėjimą, apie paklusnumą įstatymams bei pilietinių laisvių gynimą, apie nesitaikstymą su visuomenės ydomis ir pan.

Vadovėlyje pateikiami klausimai ir kūrybinės užduotys siūlo atkreipti dėmesį į literatūros ir kultūros istorijoje nuolatos iškylančias panašias temas. Skirtingų epochų kūrinių lyginimas leidžia svarbiuosius žmogaus egzistencijos ir tautos istorijos klausimus apmąstyti platesniame kontekste, skatina į Lietuvos kultūrą ir literatūrą pažvelgti kaip į besiplėtojantį procesą. Vadovėlio autoriai mano, kad apibendrintas žvilgsnis ypač parankus ugdantis gebėjimus skaityti, aptarti, vertinti įvairius tekstus, mokantis samprotauti, diskutuoti, rašyti rašinius.

Vadovėlio medžiagą papildo Literatūros chrestomatija 11 klasei I dalis.

Autorių kolektyvas: Andrius Baltuonė, Irena Kanišauskaitė, Nijolė Šervenikaitė, Saulius Žukas, Marius Mikalajūnas, Dalia Satkauskytė.

Metai: 2011

Literatūros vadovėlio 11 klasei II dalis parengta pagal 2011 m. Vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Vadovėlyje daug dėmesio skiriama istoriniam kultūriniam kontekstui, aptariama jo įtaka literatūros procesams ir kūrinių tematikai. Klausimai ir kūrybinės užduotys skatina atkreipti dėmesį į literatūros ir kultūros istorijoje nuolat aktualizuojamas temas. Vadovėlyje yra lyginami skirtingų epochų kūriniai, tai svarbiesiems žmogaus ir tautos egzistencijos klausimams teikia platesnį kontekstą. Apibendrinimas parankus ugdantis gebėjimą skaityti, analizuoti, vertinti įvairius tekstus, mokantis samprotauti, diskutuoti, dėstyti mintis rašinyje.

Vadovėlio medžiagą papildo Literatūros chrestomatija 11 klasei II dalis.