Literatūros konspektas

 Lietuvių literatūros konspektas abiturientui. Rašytojų gyvenimas ir kūryba. Kontekstai.

  • konspektas skirtas 11 ir 12 klasės mokiniams;
  • glaustai aptariami kūriniai, įtraukti į Vidurinio ugdymo bendrųjų programų literatūrinio (kultūrinio) ugdymo išplėstinio            kurso turinį ir į lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programą;
  • išryškinami pagrindiniai rašytojo kūrybinės aplinkos ir kultūrinio konteksto bruožai, biografijos faktai, būdingiausios              kūrybos ypatybės;
  • pateikiama literatūros tekstų su klausimais;
  • pabrėžiami bendri skirtingų autorių kūrybos motyvai, problemos ─ teminės gijos, nusidriekiančios per visą literatūros          istoriją.

Konspekto pagrindas ─ „Baltų lankų“ literatūros vadovėliai ir chrestomatijos 11 ir 12 klasėms, nors jis tinka mokantis ir iš kitų mokymo priemonių.