Metodines rekomendacijas 10 klasei parengė Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros dėstytojas ir istorijos mokytojas Mindaugas Nefas. Rekomendacijos parengtos siekiant parodyti, kaip galima organizuoti pamoką naudojant serijos „Raktas“ vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, todėl didžioji dalis užduočių yra skiriamos iš vadovėlyje ir pratybų sąsiuviniuose esančių pratimų. Žinoma, rekomenduojama naudoti kuo daugiau metodinių leidinių, istorinių knygų, žurnalų, internetinių tinklalapių ir pan. Rekomendacijos pateikiamos kiekvienai vadovėlyje numatytai temai, nurodomas valandų paskirstymas. Aprašyta, ką reikia mokėti mokiniui ir ką pamokų metu veikia mokytojas bei mokiniai.