Metodines rekomendacijas 11 klasei parengė Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros dėstytojas ir istorijos mokytojas ekspertas, vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių autorius dr. Mindaugas Tamošaitis.

Rekomendacijose pateikiami patarimai-pavyzdžiai yra rekomendacinio pobūdžio, o dirbant pagal šias rekomendacijas taip pat reikėtų vadovautis teminiais planais. Rekomendacijos pateikiamos kiekvienai vadovėlyje numatytai temai, nurodomas valandų paskirstymas. Iškelti pagrindiniai temų klausimai, sutampantys su pamokos tikslais, aprašomos mokytojo ir mokinių veiklos.