Metodines rekomendacijas 7 klasei parengė istorijos mokytoja ekspertė, vadovėlių beantraautorė dr. Nelija Kostinienė. Metodinės rekomendacijos, kaip dirbti su leidyklos „Baltos lankos“ vadovėliu 7 kl. yra rekomendacinio pobūdžio. Rekomendacijose yra pateikiami pamokų planavimo ir dėstymo variantai, mokymo priemonės. Rekomendacijos pateikiamos kiekvienai vadovėlyje numatytai temai, nurodomas valandų paskirstymas. Aprašyta, ką reikia mokėti mokiniui ir ką pamokų metu veikia mokytojas bei mokiniai.