Literatūros vadovėlis 5 klasei gavo teigiamą UPC įvertinimą!

Literatūros vadovėlis 5 klasei gavo teigiamą Ugdymo plėtotės centro įvertinimą ir yra pripažintas tinkamu naudoti ugdymo procese.

Literatūros vadovėlis 5 klasei parengtas pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Taip pat atsižvelgta į mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus, siekta motyvuoti mokinius skaityti, suprasti ir kurti tekstus. Vadovėlį sudaro dvi dalys, jį lydi elektroninė vadovėlio versija su papildoma medžiaga apie rašytojus ir jų kūrybą, užduotimis, dauginti parengtais užduočių lapais, lentelėmis, kuriamų tekstų pavyzdžiais.

Grįžti į naujienų sąrašą