Naujausi patvirtinti vadovėliai

Vadovėliai „Literatūra 5 klasei“ ir „Lietuvių kalba 5 klasei“ gavo teigiamą Ugdymo plėtotės centro įvertinimą ir yra pripažinti tinkamais naudoti ugdymo procese.

Literatūros vadovėlis 5 klasei parengtas pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Taip pat atsižvelgta į mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus, siekta motyvuoti mokinius skaityti, suprasti ir kurti tekstus. Vadovėlį sudaro dvi dalys, jį lydi elektroninė vadovėlio versija su papildoma medžiaga apie rašytojus ir jų kūrybą, užduotimis, dauginti parengtais užduočių lapais, lentelėmis, kuriamų tekstų pavyzdžiais.

Daugiau apie vadovėlį

 Lietuvių kalbos vadovėlis parengtas pagal naują bendrojo lavinimo programą ir skirtas penktai klasei. Programoje grįžtama prie kalbos sistemos mokymo, akcentuojamas taisyklingos kalbos, kalbėsenos formavimas, padėsiantis siekiant išmokyti taisyklingos rašybos. Naująja programa siekiama ugdyti pilietišką asmenybę, sugebančią suprasti kalbos reikšmę, pasinaudoti kalbos teikiamomis galimybėmis, kūrybiškai pasinaudoti žodžio išgalėmis.

Daugiau apie vadovėlį

Grįžti į naujienų sąrašą