Nauji lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai

Naujuosius 2017–2018 mokslo metus leidykla „Baltų lankų“ vadovėliai“ pasitinka su itin gausiu naujienų asortimentu. Parengėme net šešis naujus lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlius 6–10 klasėms. Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų naujienomis ir atsisiųsti pirmuosius vadovėlių skyrius peržiūrai.

Literatūra 6 klasei

Literatūros vadovėlis 6 klasei (aut. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Inga Gresienė, Saulius Žukas) parengtas pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą, atsižvelgiant į mokinių pasiekimų ir tyrimų rezultatus. Šiame vadovėlyje siekiama motyvuoti mokinius skaityti, suprasti ir kurti tekstus.

Vadovėlį sudaro mokiniams pagal amžių aktualūs, estetiškai vertingi ir įdomūs skirtingo pobūdžio privalomieji, rekomenduojamieji ir autorių parinkti tekstai. Įvairiapusis tematinis blokas itin naudingas ugdant vaiko emocinį intelektą. Įvairių lygių užduotys formuluojamos aiškiai ir suprantamai. Vadovėliuose siekiama integruoti teksto skaitymą ir teksto kūrimą, kūrinio analizę papildant skirtingo pobūdžio rašto darbais.

ATSISIŲSTI

Lietuvių kalbos vadovėlis 6 klasei (aut. Irena Smetonienė)

Šis, kaip ir 5 klasės lietuvių kalbos vadovėlis, parašytas pagal naująją dalyko programą, kurioje grįžtama prie kalbos sistemos mokymo, akcentuojamas taisyklingos kalbos, kalbėsenos formavimas siekiant išmokyti taisyklingos rašybos. Vadovėlyje pasirinktas įprastas dedukcinis metodas: paaiškinama teorija, ir žinios įtvirtinamos keliomis užduotimis. Naująja programa siekiama ugdyti asmenybę, gebančią kūrybiškai pasinauti žodžio išgalėmis.

ATSISIŲSTI

Literatūra 7 ir 8 klasėms (aut. Inga Gresienė, Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Daiva Stukienė, Nijolė Toleikytė, Saulius Žukas)

„Baltų lankų“ literatūros vadovėliai 7 ir 8 klasėms parašyti pagal naują Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Juose plėtojamos 6 klasės vadovėliuose pradėtos įgyvendinti idėjos. Daugiausia dėmėsio skiriama atidžiam skaitymui ir teksto suvokimui. Itin daug dėmesio skiriama kūrinių atrankai – siekta atrinkti ne tik svarbius Lietuvos kultūrai, bet ir įdomius, šio amžiaus tarpsniui aktualius, skatinančius mąstyti ir diskutuoti skirtingo pobūdžio tekstus. Tekstų kūrimas šiame vadovėlyje integruojamas su literatūra – laikomasi nuostatos, kad geriausia rašymo strategija – mokytis rašyti iš gerų tekstų.

ATSISIŲSTI 7 KL.

ATSISIŲSTI 8 KL.

Literatūros vadovėlis 10 klasei (aut. Irena Kanišauskaitė, Nijolė Šervenikaitė, Saulius Žukas)

10 klasės literatūros vadovėlio autoriai siekia pagrindinės mokyklos mokiniams suteikti humanitarinio išsilavinimo pagrindus, skatinti skaityti ir savarankiškai, kūrybingai interpretuoti tekstus. Į literatūros kūrinį čia žvelgiama kaip į estetinę ir dorovinę vertybę. Vienas iš svarbiausių tikslų čia yra siekis išlavinti mokinių gebėjimą skaityti atidžiai – t. y. suprasti kūrinį, palyginti jį su kitais, „matyti“ jį istoriniame kontekste, pajusti kūrinio vertę, nuosekliai, rišliai komentuoti tekstą, interpretuoti ir t. t.

ATSISIŲSTI

Lietuvių kalbos vadovėlis 10 klasei (aut. Judita Džežulskienė)

Lietuvių kalbos vadovėlis 10 klasei – tai šiuolaikiška, patraukli kalbinio ir komunikacinio ugdymo priemonė, parengta pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Jame ne tik supažindinama su lietuvių kalbos sistema (daugiausia sintakse), bet ir mokoma kurti sakytinius bei rašytinius tekstus, kritiškai suvokti girdimus pranešimus, skaitomus kūrinius. Aiški ir logiška vadovėlių struktūra leidžia mokytojams sklandžiai organizuoti mokymo procesą. (Parengta ir elektroninė priemonė.) Tai vadovėlis, kuriuo patariama naudotis kūrybiškai, atsižvelgiant į užsibrėžtus tikslus ir konkrečios klasės poreikius.

Grįžti į naujienų sąrašą