Istorijos vadovėlis 10 kl. (I dalis)

Autorius: Mindaugas Tamošaitis

Metai: 2011

Istorijos vadovėlis 10 kl. (II dalis)

Autorių kolektyvas: Ramojus Kraujelis, Arūnas Streikus, Mindaugas Tamošaitis

Metai: 2011

Istorijos vadovėlį 10 klasei sudaro dvi dalys apimančios Lietuvos ir pasaulio istorijos laikotarpį nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki šių dienų. Atsižvelgiant į bendrojo lavinimo istorijos programos rekomendacijas ir siekiant atskleisti Lietuvos vietą Europos ir pasaulio kontekste, apie 40 proc. visos vadovėlio medžiagos sudaro Lietuvos istorija. Norint moksleiviams pateikti kuo išsamesnį vaizdą, atsižvelgiant į naujausių mokslinių tyrimų tendencijas, pasaulio istorijai skirtose temose, kur tik įmanoma, išryškinamas tų įvykių tiesioginis ryšys su Lietuva.

Anot prof. Juozo Skiriaus (Lietuvos edukologijos universiteto, Visuotinės istorijos katedros vedėjo) teorinė ir faktinė medžiaga, reikalinga vadovėlio tekstui parengti, daugiau mažiau atspindi naujus istorijos mokslo tyrinėjimų rezultatus, drauge nepamirštama jau žinomų, tradicinių ir esminių faktų.

Vadovėlis įtrauktas į Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazę.