Istorijos vadovėlis 7 kl. (I ir II dalys)

Autorių kolektyvas: Nelija Kostinienė, Marius Ščavinskas, Mindaugas Tamošaitis

Metai: 2011

Istorijos vadovėlį 7 klasei sudaro dvi dalys: pirmoji apima laikotarpį nuo žmogaus atsiradimo Žemėje iki Graikijos nusilpimo ir Makedonijos iškilimo (IV a. pr. Kr.), antroji pradedama Aleksandro Makedoniečio valdymu (IV a. pr. Kr.) ir baigiama Vakarų Romos imperijos žlugimu (V a.).

"Vadovėlių serijos RAKTAS 7 klasės istorijos vadovėlio autoriai pristato ankstyviausią, geografiškai ir chronologiškai plačiausią, žmonijos pradžių pradžią apimantį istorijos laikotarpį nuo senovės Rytų ir Viduržemio jūros regiono kultūrų, pirmųjų visuomenių, valstybių, civilizacijų iki Romos imperijos susikūrimo ir žlugimo. Vadovėlio autoriai išsamiai atskleidžia šio istorinio laikotarpio reikšmę, senųjų civilizacijų politikos, kultūros,
meno, technikos laimėjimus, jų tęstinumą ir įtaką pasaulio raidai. Vadovėlyje darniai susieti senovės pasaulio ir Lietuvos priešistorės reiškiniai, analogijos, atskleidžiami, kai tai įmanoma, ryšiai su Lietuva."

Lekt. Žydrūnas Mačiukas
Lietuvos edukologijos universitetas

Integruota Lietuvos ir pasaulio istorijos vadovėlių serija RAKTAS 7-10 klasėms išsiskiria tuo, kad:

a) vaizdinė ir kita papildoma medžiaga (pvz., lentelės, diagramos, dokumentų ištraukos, žemėlapiai) yra skaičiais siejama su autoriniu tekstu. Tai sudaro darnų vaizdą bei leidžia išvengti autorinio teksto ir istorijos šaltiniuose pateikiamos medžiagos kartojimosi;
b) daug dėmesio skiriama istorijos įvykių eigai, aiškinama, kodėl aprašomi įvykiai susiklosto, kaip jie pakeičia žmoniją, siekiama atskleisti tų įvykių ryšį su dabartiniu gyvenimu;
c) diferencijuoti klausimai, šaltiniai ir jiems skirtos užduotys reikalauja iš mokinių ne tik žinių, bet ir gebėjimų;
d) originalūs tik šiai vadovėlių serijai piešti piešiniai, nuotraukos iš filmų ir spektaklių apie istorijos įvykius bei istorines asmenybes padės mokiniams susieti istorijos faktus su jų mėgstamų filmų bei spektaklių siužetais ir herojais; taip istorijos mokymasis jiems turėtų tapti įdomesnis, pats istorijos mokslas - artimesnis;
e) Lietuvos istorijai skiriama nemažai dėmesio, be to, pasaulio istorijai skirtos temos lituanizuotos, t. y. kur įmanoma, atskleistas ryšys su Lietuva.

Vadovėlis įtrauktas į Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazę.