Istorijos vadovėlis 8 kl. (I dalis)

Autorių kolektyvas: Stasys Lukšys, Marius Ščavinskas, Manvydas Vitkūnas, Mindaugas Tamošaitis

Metai: 2010

Istorijos vadovėlis 8 kl. (II dalis)

Autorių kolektyvas: Deimantas Karvelis, Nelija Kostinienė, Stasys Lukšys, Mindaugas Tamošaitis

Metai: 2010

Istorijos vadovėlį 8 klasei sudaro dvi dalys: pirmoji apima laikotarpį nuo barbarų Europos (V a.) iki Žemaitijos krikšto (1413 m.), antroji pradedama senomis Amerikos civilizacijomis (III a.) ir baigiama kontrreformacijos įvykiais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XVII a.).

„Vadovėlis apima plačią erdvę tiek geografiniu, tiek chronologiniu aspektu. Prededant ankstyvaisiais viduramžiais, medžiaga išdėstoma iki ankstyvųjų naujųjų amžių. Joje daugiausia dėmesio skiriama Europos istorijai, ir tai visai suprantama, nes būtent šis tūkstantmetis (V-XVI a.) paklojo pamatus šiuolaikinei Europai ir suteikė jai specifinių kultūrinių bruožų, kurie nesunkiai atpažįstami ir mūsų dienų Europoje. Svarbu, kad šiame vadovėlyje pabandyta integruoti Europos ir Lietuvos istoriją. Tai padės tiek mokytojams, tiek mokiniams užčiuopti Europos istorinės raidos įvairovę, padės matyti Lietuvos istoriją bendrame Europos istorijos kontekste. Tačiau vadovėlis nėra "europocentriškas'', nes jame pateikiamas minimalus, bet būtinas kiekis žinių apie arabų pasaulį, Indiją, Kiniją, Naujojo pasaulio kraštus.“

Dr. Darius Baronas

Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

 Vadovėlis įtrauktas į Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazę.