Istorijos vadovėlis 9 kl. (I dalis)

Autorių kolektyvas: Rasa Butvilaitė, Deimantas Karvelis, Nelija Kostinienė, Statys Lukšys, Saulius Pivoras, Mindaugas Tamošaitis

Metai: 2010

Istorijos vadovėlis 9 kl. (II dalis)

Autorių kolektyvas: Stasys Lukšys, Saulius Pivoras, Mindaugas Tamošaitis

Metai: 2010

Istorijos vadovėlį 9 klasei sudaro dvi dalys apimančios Lietuvos ir pasaulio istorijos laikotarpį nuo XVII a. vidurio iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Vadovėlyje plačiai pristatomos temos apie žemaičių lituanistinį sąjūdį, Katalikų bažnyčią ir lietuvių tautinį atgimimą, knygnešių laikus, lietuviškąją vargo mokyklą, Mažąją Lietuvą ir lietuvių tautinį atgimimą, Lietuvos gyventojų migraciją XIX amžiuje. Atskirai rašoma apie tautinius sąjūdžius Vidurio bei Rytų Europoje, antisemitizmą ir žydų siekį sukurti savo valstybę Palestinoje XIX amžiuje. Siekiant išryškinti Vakarų Europos ir JAV poveikį kitiems žemynams, imperializmo laikotarpis pristatomas net trijose temose. Kadangi norima pateikti kuo išsamesnį vaizdą, pasaulio istorijai skiriamose temose dažnai nurodomas tiesioginis įvykių ryšys su Lietuva.    

Vadovėlis įtrauktas į Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazę.