Istorijos vadovėlis
9 klasei

II dalis

Komplektą sudarys istorijos vadovėlis 9 klasei (I–II d.).

Esminis šio vadovėlio požymis – probleminis mokymas. Probleminiai klausimai provokuoja, kviečia ieškoti sąsajų su dabartimi, o atsakymai verčia mokinius pateikti argumentus, diskutuoti. Vadovėlyje pateikiamos diferencijuotos užduotys leidžia individualizuoti mokymą, o gausūs šaltiniai ir vaizdinė medžiaga padeda išsamiau apžvelgti gvildenamą temą.

Susipažinkite su vadovėlio autoriumi

Dr. Mindaugas Tamošaitis

Humanitarinių mokslų daktaras, ilgametis istorijos valstybinio egzamino užduočių vertintojas, istorijos mokytojas ekspertas, dirbantis keliose Vilniaus miesto gimnazijose. Per daugiau nei dešimtmetį vienas ar su kitais autoriais parašė istorijos vadovėlių 7–10 klasėms (serija „Raktas“), istorijos vadovėlių 11–12 klasėms (leidykla „Baltų lankų“ vadovėliai“), pasirengti istorijos egzaminui padedančių priemonių: „Ruošiuosi istorijos egzaminui: 11 klasė. Praktinės užduotys ir atsakymai“ (2019 m.), „Ruošiuosi istorijos egzaminui: 12 klasė. Praktinės užduotys ir atsakymai“ (2019 m.), „Ruošiuosi istorijos egzaminui: kurso konspektas“ (2019 m.). Sukūrė dalį užduočių elektroninei priemonei „Egzaminatorius.lt“, parengė keletą pratybų sąsiuvinių. Reguliariai vedė seminarus, paskaitas istorijos mokytojams, istorijos specialybės studentams.

Preliminarus vadovėlio turinys

Pratarmė
Kaip dirbti su 9 klasės istorijos vadovėliu?
1. Įvadas apie naujuosius laikus: modernios visuomenės ir šiuolaikinės valstybės susikūrimas
Naujųjų laikų sąvoka, esminiai bruožai, chronologija ir epochos pažinimo šaltiniai
2. Apšvietos sąjūdis ir šiuolaikinės demokratinės politinės sistemos kūrimosi pradžia
Skyriaus įvadas
Apšvietos epochos idėjos ir pokyčiai švietimo ir mokslo srityje Europoje
Apšvietos idėjos švietimo ir mokslo srityje Abiejų Tautų Respublikoje
Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas
Prancūzijos revoliucija (1789–1799 m.) I: nuo Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos iki respublikos laikotarpio
Prancūzijos revoliucija (1789–1799 m.) II: nuo jakobinų diktatūros ir direktorijos valdymo
Abiejų Tautų Respublika XVIII a. antroje pusėje ir I valstybės padalijimas
Ketverių metų seimo reformos ir 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija
Tado Kosciuškos sukilimas ir Abiejų Tautų Respublikos panaikinimas
Paulavos respublika ir XVIII a. pab. – XIX a. dvarų paveldas Lietuvoje
Napoleono Bonaparto iškilimas ir viešpatavimas Europoje
Napoleono Bonaparto epochos pabaiga ir jos poveikis Europai
Prancūzmetis Lietuvoje
Vienos kongresas ir jo padariniai
Skyriaus apibendrinamosios užduotys
3. XIX a. politinė Europa: revoliucijos ir tautiniai sąjūdžiai, nacionalinės valstybės ir globalios imperijos
Skyriaus įvadas
Šiuolaikinės politinės sistemos susikūrimas: liberalizmas, konservatizmas, socializmas
Nacionalizmas, nacionaliniai judėjimai Europoje ir Tautų pavasaris
Italijos suvienijimas
„Geležimi ir krauju“
JAV pilietinis karas (1861–1865 m.) ir tolesnė valstybės raida
Rusijos imperija XVIII–XX a. pradžioje
Rusijos imperijos politika buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse
1830–1831 m. sukilimas Lietuvoje
„Už jūsų ir mūsų laisvę!“
Žemaičių bajorų kultūrinis sąjūdis
Katalikų bažnyčios veikla XIX a. ir vyskupas Motiejus Valančius
Knygnešių laikai
Lietuviškoji vargo mokykla
Lietuvių tautos atgimimas
Lietuvos politinių srovių ir partijų kūrimasis
Didysis Vilniaus seimas
Mažoji Lietuva XIX–XX a.
Imperializmo priežastys, kryptys ir politikos ypatumai
Imperializmas Azijoje ir Afrikoje
Meidži restauracija ir Japonijos imperijos politinė raida XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje
Pasaulinė Britų imperija
Skyriaus apibendrinamosios užduotys
4. Industrinės visuomenės kūrimasis ir lietuviškasis pasaulis XIX a.
Skyriaus įvadas
Industrinė revoliucija I: technologijų proveržis, kapitalistinės ekonominės sanklodos įsitvirtinimas Europoje ir JAV, neigiamas poveikis gamtinei aplinkai
Industrinė revoliucija I: urbanizacija, visuomenės sekuliarizacija, iššūkiai švietimui; socialinis klausimas ir gerovės siekimas
Europos ir Lietuvos gyventojų migracija XIX a. antroje pusėje–XX a. pradžioje
Amerikos lietuvių gyvenimas ir jų ryšiai su Lietuva
Skyriaus apibendrinamosios užduotys
5. Modernusis pasaulis ir masinės kultūros radimasis XIX–XX a. pradžioje
Skyriaus įvadas
Kultūros pokyčiai XIX–XX a. pr. Europoje ir Lietuvoje: romantizmas, realizmas, modernizmas. Vilniaus universitetas. Vilniaus piešimo mokykla
Masinės kultūros gimimas Europoje ir Lietuvoje: spauda, fotografija, kinas, laisvalaikio pokyčiai
XIX–XX a. sandūros pasaulio kultūros sostinės: Viena, Paryžius, Londonas Skyriaus apibendrinamosios užduotys
6. Pirmasis pasaulinis karas ir europinių imperijų griūtis
Skyriaus įvadas
Pirmasis pasaulinis karas (1914–1918 m.): karo priežastys ir eiga Rytų ir Vakarų frontuose
Vasario revoliucija ir laikinosios vyriausybės valdymas Rusijoje
Spalio perversmas ir bolševikų atėjimas į valdžią Rusijoje
Petrapilio lietuvių seimas
Vokietijos okupacinis valdymas Lietuvoje
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas
Paslaptingoji 1918 m. Lietuvos
Nepriklausomybės Akto dingimo ir paieškos istorija
Svarbiausios lietuvių nacionalinio judėjimo atminties vietos
Vokietijos ir jos sąjungininkių pralaimėjimas bei Pirmojo pasaulinio karo padariniai
Versalio taikos sutartis ir pokyčiai Europos politiniame žemėlapyje
Lietuvių delegacija Paryžiuje Skyriaus apibendrinamosios užduotys Istorinės asmenybės
Rekomenduojama literatūra
Iliustracijų ir šaltinių sąrašas

Istorijos vadovėlis 9 kl. II d.

Šioje naršyklėje pateikiame rengiamo istorijos vadovėlio 9 klasei II dalies ištraukas.

Labai laukiame mokytojų pastabų, pasiūlymų, todėl siūlome atidžiau susipažinus su medžiaga užpildyti grįžtamojo ryšio anketą. Mokytojams, anketą užpildžiusiems išsamiai, dovanosime komplekto pirmą dalį – vadovėlį.

Norite išbandyti naujus vadovėlius savo mokykloje?

Užpildykite šią anketą ir mes su jumis susisieksime!

Palyginti

Jūsų užklausa gauta. Džiaugiamės, kad norite bendradarbiauti!

Susisieksime iš karto, kai tik bus parengta Jus dominančio leidinio pavyzdinė medžiaga.

Prašome pakviesti ir kitus savo komandos, mokyklos kolegas išbandyti rengiamus vadovėlius ir prisidėti prie Jums patogiausio vadovėlio sukūrimo.

Pasidalykite šia nuoroda: https://www.baltulankuvadoveliai.lt/vadoveliu-bandymai/.

Užsisakykite naujienlaiškį!

Sužinokite apie Baltų lankų vadovėlių naujienas pirmieji! Svarbiausių naujienų santrauką atsiųsime ne daugiau kaip kartą per 14 dienų.

Įvesdami savo el. pašto adresą ir patvirtindami PRENUMERUOTI, sutinkate gauti naujienlaiškį

preloader