Pirkimo internetinėje parduotuvėje sąlygos ir taisyklės

01. Apie pirkimo internetinėje parduotuvėje sąlygas ir taisykles

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine parduotuve www.baltulankuvadoveliai.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) taisykles ir pirkimo joje tvarką bei sąlygas.

Internetinė parduotuvė priklauso UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“ (toliau – „Baltų lankų“ vadovėliai” arba Mes). Detalesnę informaciją apie mus rasite skiltyje „Apie mus“.

02. Naudojimasis internetine parduotuve

Naršydami Internetinėje parduotuvėje ir kitaip ja naudodamiesi Jūs sutinkate su šiomis ir kitomis skelbiamomis „Baltų lankų“ vadovėlių“ Internetinės parduotuvės Taisyklėmis, sąlygomis bei politika.

Jeigu nesutinkate su visomis „Baltų lankų“ vadovėlių“ Internetinės parduotuvės Taisyklėmis, sąlygomis bei politika arba neturite teisės sudaryti sutarčių su „Baltų lankų“ vadovėliais“, Jūs negalite naudotis šia Internetine parduotuve ir „Baltų lankų“ vadovėlių“ Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

„Baltų lankų“ vadovėliai“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles. Kiekvienas pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinėje parduotuvėje momento. Pirkdami Internetinėje parduotuvėje ir kitaip naudodamiesi joje siūlomomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su aktualia šių Taisyklių redakcija ir su joje išdėstytomis naudojimosi Internetine parduotuve sąlygomis, ir su jomis sutinkate.

03. Nuorodos į kitus elektroinius puslapius ir trečiųjų šalių paslaugos

Šioje Internetinėje parduotuvėje yra talpinamos nuorodos į kitus elektroninius puslapius, kurie nėra „Baltų lankų“ vadovėlių“ kontroliuojami ar valdomi. „Baltų lankų“ vadovėliai“ neatsako už kitų elektroninių puslapių turinį.

Mokėjimams surinkti ir prekėms pristatyti „Baltų lankų“ vadovėliai“ naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, kurių paslaugų teikimo „Baltų lankų“ vadovėliai“ nekontroliuoja. Šios šalys, teikdamos paslaugas, vadovaujasi savomis taisyklėmis bei sąlygomis. „Baltų lankų“ vadovėliai“ nėra atsakingi už trečiųjų šalių Jums padarytą žalą, rodomą turinį ir paslaugų kokybę. Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, veikimo ar neveikimo turi būti adresuojami tiesiogiai šioms trečiosioms šalims.

04. Paslaugų prieinamumas

Nepaisant mūsų pastangų, kad Internetinė parduotuvė būtų prieinama 24 valandas per parą, Mes negalime būti atsakingi už tai, jeigu Interneto svetainė kuriuo nors paros metu dėl kokios nors priežasties ar jurisdikcijos yra neprieinama.

05. Informacija apie vartotoją

Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų talpinimo Internetinėje parduotuvėje tvarką ir sąlygas nustato „Baltų lankų“ vadovėlių“ Privatumo taisyklės.

Apsipirkdami Internetinėje parduotuvėje, Jūs turite pateikti „Baltų lankų“ vadovėliams“ visą privalomąją informaciją. Ši informacija reikalinga, kad Jūs galėtumėte tinkamai atsiskaityti už prekes, o Mes tinkamai jas pristatytume. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą esate atsakingi Jūs.

06. Atsakomybė

„Baltų lankų“ vadovėliai“ deda visas protingas pastangas, kad Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija ir turinys būtų kuo tikslesni ir aktualesni, tačiau visais atvejais Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija ir turinys yra tik rekomendacinio ir orientacinio pobūdžio. Todėl „Baltų lankų“ vadovėliai“ neatsako už Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtą bet kokio pobūdžio ir dydžio žalą bei nuostolius, kurie kilo dėl Internetinėje parduotuvėje pateiktos netikslios, neaktualios ar neteisingos informacijos. „Baltų lankų“ vadovėliai“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti bet kurios prekės aprašymą.

Kadangi skirtingi monitoriai atvaizduoja paveikslėlius skirtingai, Mes negalime garantuoti, kad tikroji prekių išvaizda yra tokia, kokia rodoma Interneto parduotuvėje. Todėl negalime būti atsakingi už pastebėtus tokio pobūdžio neatitikimus. „Baltų lankų“ vadovėliai“ neatsako už prekių trūkumus ir apgadinimą, atsiradusius pristatant prekes, dėl netinkamo prekių laikymo ar naudojimo, taip pat natūralaus prekių nusidėvėjimo.

„Baltų lankų“ vadovėliai“ neatsako už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Internetinę parduotuvę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, ir kompiuterinius virusus, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. „Baltų lankų“ vadovėliai“ taip pat nėra atsakingos už Jūsų naudojimąsi Interneto parduotuve, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš Internetinės parduotuvės.

Mes taip pat nesame atsakingi už prekių apgadinimą, atsiradusį dėl įprasto tokių prekių naudojimo ir / ar trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su prekių apgadinimu.

Internetinėje parduotuvėje pateiktos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgdami į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Kiek tik leidžia teisės aktai, „Baltų lankų“ vadovėliai“ apriboja savo atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios Internetinės parduotuvės veikla.

Mūsų atsakomybė pagal nustatytus įstatymus ir „Baltų lankų“ vadovėlių“ Taisykles galima tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes tiesiogiai iš mūsų. Šios Taisyklės ar bet kokios Mūsų suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per distributorių ar bet kokį kitą asmenį.

07. Pirkimas

Mūsų siūlomas prekes Jūs galite pirkti tik savo vardu. Jūsų pateiktas užsakymas turi būti patvirtintas „Baltų lankų“ vadovėlių“.

„Baltų lankų“ vadovėliai“ turi teisę apriboti prekių pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes taip pat pasiliekame teisę keisti prekių kainas bet kuriuo metu iki užsakymo pateikimo. Aukščiau išvardintomis teisėmis Mes naudosimės priklausomai nuo kiekvienos faktinės situacijos.

08. Prekių perdavimas, priėmimas ir grąžinimas

Prekių pristatymo kaina ir su šia paslauga susiję papildomi mokesčiai (jeigu tokie taikomi) nurodomi prekių krepšelyje, pasirinkus prekių pristatymo (atsiėmimo) būdą.

Jeigu Internetinėje parduotuvėje pirkdami prekes nurodysite, kad pageidaujate prekes gauti paštu Jūsų nurodytu adresu, „Baltų lankų“ vadovėliai“ inicijuos prekių siuntimą tik tada, kai gaus Jūsų mokėjimo patvirtinimą, kurį sudaro nupirktų prekių kaina, mokėtini mokesčiai (jei taikomi) bei prekių pristatymo kaina. Mes pasiliekame teisę reikalauti atlikti papildomus mokėjimus už pakartotinį prekių pristatymą, jeigu Jūs laiku neatsiimate pristatytų prekių.

Prekes Lietuvoje kurjeris pristato per 3 (tris) darbo dienas. Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo tada, kai siunta išsiunčiama iš paskirstymo punkto, o pirkėjas gauna tai patvirtinantį el. laišką.

Prekių priėmimas reiškia prekių kiekybės ir kokybės patvirtinimą. Jeigu patikrinę prekes Jūs turite kokių nors nusiskundimų, tai pareikšti turėtumėte prekes pristačiusiam kurjeriui.

Jūs turite teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos grąžinti dėl kokios nors priežasties nebereikalingas nusipirktas knygas ir atgauti visus už jas sumokėtus pinigus. Norėdami įgyvendinti šią prekių grąžinimo teisę, turite per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (a) nedviprasmiškai informuoti Mus apie savo sprendimą atšaukti pirkimo sandorį el. paštu vadoveliai@elankos.lt ir išsiųsti knygas adresu Gedimino pr. 28, Vilnius 01104, Lietuva, arba (b) pateikti prašymą atšaukti pirkimo sandorį ir grąžinti mums knygas tiesiogiai adresu Gedimino pr. 28, Vilnius 01104, Lietuva. Grąžinamos prekės turi būti ne prastesnės būklės nei buvo gautos, išskyrus natūralų knygų nusidėvėjimą. Prašymas atšaukti pirkimo sandorį yra laisvos formos, tačiau jame privaloma nurodyti (a) prekių užsakymo numerį, (b) pirkėjo vardą ir pavardę arba pavadinimą ir (c) grąžinamas prekes. Prekių grąžinimo išlaidos tenka prekių pirkėjui.

14 (keturiolikos) dienų prekių grąžinimo terminas taikomas tik tuo atveju, jeigu prekes pirkote tiesiogiai iš „Baltų lankų“ vadovėlių“ Internetinės parduotuvės. Tuo atveju, jeigu pirkote iš distributoriaus ar bet kokio kito asmens, dėl galimybės grąžinti prekes turite kreiptis tiesiogiai į prekes Jums pardavusį asmenį.

Jeigu Jums parduotos prekės turi defektų, galite susisiekti su „Baltų lankų“ vadovėliais“ per 2 (dvejus) metus ir Mes Jums nemokamai pakeisime knygą, sumažinsime kainą ar grąžinsime už ją sumokėtus pinigus. Dalinės kompensacijos arba visų sumokėtų pinigų grąžinimo galima reikalauti tik tuo atveju, jei prekių neįmanoma pakeisti.

09. Mokėjimai

„Baltų lankų“ vadovėliai“ neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą atlikdami mokėjimą Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.

10. Intelektinė nuosavybė

Visas Internetinėje parduotuvėje skelbiamas turinys yra ginamas autorių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais ar bet kokiais kitais tikslais.

Įspėjame, kad neskaitmenizuotų knygų skaitmenizavimas (pavyzdžiui, pdf formatu) bei platinimas, taip pat nusipirktų elektroninių knygų platinimas yra „Baltų lankų“ vadovėlių“ intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas. „Baltos lankos“ netoleruoja tokių veiksmų ir pažeistas teises gina įstatymų nustatyta tvarka.

11. Mokestinės nuostatos

„Baltų lankų“ vadovėliai“ savo veikloje remsis ta finansine informacija, kurią pateiksite Jūs. „Baltos lankos“ nėra laikomos mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visus kitus mokėtinus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / ar kitus mokesčius, susijusius prekėmis, turite mokėti Jūs.

12. Taikoma teisė ir jurisdikcija

Bet koks ginčas, susijęs su „Baltų lankų“ vadovėlių“ veikla ar Internetine parduotuve, yra sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, jis sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema.

Skundą dėl Mūsų Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, ar el. paštu tarnyba@vvtat.lt. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos el. svetainės adresas www.vvtat.lt.

Užsisakykite naujienlaiškį!

Sužinokite apie Baltų lankų vadovėlių naujienas pirmieji! Svarbiausių naujienų santrauką atsiųsime ne daugiau kaip kartą per 14 dienų.

Įvesdami savo el. pašto adresą ir patvirtindami PRENUMERUOTI, sutinkate gauti naujienlaiškį

preloader