Biologijos vadovėlis 7 klasei, I dalis

Biologijos vadovėlis parengtas pagal 2022 m. atnaujintą Biologijos bendrąją programą.

Biologijos mokymasis pagrįstas patirtimi, todėl biologijos vadovėlyje 7 klasei akcentuojama tiriamoji veikla, kuri skatina mokinius kelti asmeninius iššūkius, ugdytis kritinio ir kūrybinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimus. Net ir sunkiausios temos pateiktos taip, kad būtų patogu mokytis ir sava­rankiškai. Temos išdėstytos pastraipomis, kurios atitinka pasiekimų lygį (nuo slenkstinio iki aukš­tesniojo).

16,00 

Biologijos vadovėlį 7 klasei sudaro dvi dalys. Pirmosios dalies skyriuose aptariamos ląstelės ir organizmai, genai ir paveldimumas, ląstelių dalijimasis. Antrojoje dalyje kalbama apie gyvųjų organizmų klasifikaciją, gyvūnus ir augalus.

Vadovėlyje daug dėmesio skiriama tarpdalykinei integracijai, patyriminei veiklai, mokinių kompetencijų ugdymui.

Kiekvienas skyrius pradedamas trumpa anotacija, o baigiamas skyriaus santrauka. Jos supaprastina kartojimą, padeda įsivertinti  žinias ir supratimą. Vadovėlio skyriai susideda iš atskirų temų. Kiekviena vadovėlio tema pradedama klausimais, skatinančiais mąstyti ir žadinančiais susidomėjimą. Naudodamasis vadovėliu, mokinys gali savarankiškai atlikti bandymus ir stebėjimus, išmokti sąvokas ir įgyti gebėjimų tinkamai jas vartoti. Skyrių pabaigoje esančios santraukos padės pasiruošti atsiskaitomiesiems darbams, o užduotys – įtvirtinti žinias ir gebėjimus.

Vadovėlio turinys pritaikytas įvairių gebėjimų mokinių pasiekimams ugdyti, todėl galima individualizuoti ir diferencijuoti veiklą pamokoje. Kiekvieną temą papildo greito atsako (QR) kodai, supažindinantys su papildoma informacija ir užduotimis gabesniems mokiniams.

Biologijos mokymo priemonių komplektą 7 klasei sudaro vadovėlio I ir II dalys bei pratybų sąsiuvinių I ir II dalys.

Vadovėlio autoriai

Rasa Burakienė – biologijos mokytoja, edukologijos mokslų magistrė (2001 m.). Vaikus biologijos moko nuo 1999-ųjų. Informacinių techno­logijų taikymo biologijos pamokose kompetencijas tobuli­no tarptautinės organizacijos WORLD ORT (Organisation for Rehabilitation through Training) seminaruose ir stažuotėse. Tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Eco – journalists. Let’s save the Earth“ koordinatorė.

Ingrida Čiučkytė – biologijos mokytoja metodininkė. 1996 m. baigė tuometį Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo biologijos magistro laipsnį. Mokytoja dirba beveik 30 metų, dėsto biologiją ir gamtą 5–8 klasių mokiniams. Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos valdybos narė, biologijos vadovėlių vertintoja. Rengia mokinius konkursams, olimpiadoms.

Turite klausimų apie šį leidinį?

Susipažinkime!

Nepraleiskite svarbios informacijos, nemokamų naujų vadovėlių egzempliorių ir aktualių renginių mokytojams.

Užpildykite šią formą, kad nepraleistumėte svarbios informacijos, tiesiogiai susijusios su Jūsų darbu: pranešimų apie naujus „Baltų lankų vadovėlių“ leidinius ir progas juos išbandyti; pasiūlymų nemokamai naudotis vadovėliais ir kita mokomąja medžiaga; kvietimų į įdomius švietimo renginius bei projektus.

Jūsų užklausa gauta!

Dėkojame už jūsų užklausą. Netrukus su Jumis susisieksime.

preloader