Vadovėlis „Vaivorykštė“ 1 klasei | Gruodis

Vadovėlis „Vaivorykštė“ 1 klasei parengtas pagal 2022 m. atnaujintas pradinio ugdymo bendrąsias programas.

Tematiškai integruotą vadovėlį sudaro 9 knygos. Vienam mėnesiui – viena knyga, kurioje pateikiami 8 mokomųjų dalykų (pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos, dailės, muzikos, šokio, teatro ir etikos) pamokoms reikalinga medžiaga.

Pagal atnaujintas pradinio ugdymo bendrąsias programas vadovėlyje „Vaivorykštė“ 1 klasei iš naujo parengta pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos ir teatro dalykų medžiaga, atnauji­ntas šokio, muzikos, dailės ir etikos pamokų turinys.

Naujasis vadovėlis padės mokytojams sklandžiai ir organiškai ugdyti kompetencijas, suteiks vertinimo ir įsivertinimo įrankių, leis individualizuoti ir paskirstyti užduotis.

9,00 

Vienas mėnuo – vienas vadovėlis ir vienos pratybos visiems dalykams!

Vadovėlį sudaro 9 knygos – kiekvienam mėnesiui po vieną knygą.

Kiekvienas mėnuo turi bendrą mėnesio ir savaičių temas, kurias diktuoja pasaulio pažinimo dalyko programa.

Mėnesių temos:

Rugsėjis – „Aš ir kiti“

Spalis – „Iš ko sudarytas pasaulis?“

Lapkritis – „Kaip prisitaikoma prie gamtos?“

Gruodis – „Kaip sugrįžta šviesa?“

Sausis – „Kaip eina laikas?“

Vasaris – „Kur mes gyvename?“

Kovas – „Kaip augti sveikam?“

Balandis – „Kodėl svarbi kiekviena gyvybė?“

Gegužė – „Kokių būna profesijų?“

Remiantis šiomis temomis integruojami visi mokomieji dalykai. Siekiant dar labiau integruoti dalykus ir padėti mokiniams praktiškai įtvirtinti mėnesio mokomąją medžiagą, kiekvieno mėnesio vadovėlio gale pateikiamas apibendrinamasis projektas.

„Vaivorykštė“ grindžiama tematinio integralumo principu, orientuojama į vaiko patirtį, joje pabrėžiamas vaikui pažįstamo pasaulio visybiškumas, glaudūs ryšiai tarp ugdymo sričių. Reiškinių aptarimu grįstas mokymas įsitvirtina mūsų mokyklose, o kai kurie mokytojai su „Vaivorykšte“ dirba jau 15 metų.

Integruoto mokymo priemonės „Vaivorykštė“ komplektą 1 klasei sudaro vadovėlio I–IX dalys ir pratybų I–IX dalys.

Autoriai: Saulius Vilutis, Audronė Krivickaitė-Correia, Giedrė Šliumpienė, Saulius Žukas, Vaidota Macienė, Egidija Žukauskienė, Birutė Banevičiūtė, Marija Petravičiūtė, Darutė Pilibavičienė, Rasa Dikčienė, Malvina Jelinskaitė

Ilgalaikiai planai

Lietuvių kalba 1 klasei ILGALAIKIS VEIKLOS PLANAS

Visuomeninis ugdymas 1 klasei ILGALAIKIS VEIKLOS PLANAS

Gamtos mokslai 1 klasei ILGALAIKIS VEIKLOS PLANAS

Matematika 1 klasei ILGALAIKIS VEIKLOS PLANAS

Turite klausimų apie šį leidinį?

Susipažinkime!

Nepraleiskite svarbios informacijos, nemokamų naujų vadovėlių egzempliorių ir aktualių renginių mokytojams.

Užpildykite šią formą, kad nepraleistumėte svarbios informacijos, tiesiogiai susijusios su Jūsų darbu: pranešimų apie naujus „Baltų lankų vadovėlių“ leidinius ir progas juos išbandyti; pasiūlymų nemokamai naudotis vadovėliais ir kita mokomąja medžiaga; kvietimų į įdomius švietimo renginius bei projektus.

Jūsų užklausa gauta!

Dėkojame už jūsų užklausą. Netrukus su Jumis susisieksime.

preloader