ATNAUJINTAS integruotas vadovėlis ,,Vaivorykštė“ 1 klasei

Leidykla rengia spaudai ir 2022 metais išleis atnaujintą integruoto vadovėlio „Vaivorykštė“ komplektą 1 klasei.

Vadovėlis atnaujinamas remiantis pradinio ugdymo programų gairėmis, paskelbus galutinį programos variantą ugdymo turinys bus patikslintas.

Praeitų metų integruoto ugdymo patirtis pradinėse klasėse bei pradinio ugdymo programų projektų naujovės skatino atnaujinti ir praturtinti integruoto ugdymo turinio pateikimo būdus, nors pagrindinis tikslas išlaikomas – gyvenimo reiškiniai aptariami žvelgiant į juos iš skirtingų mokomųjų dalykų pozicijų.

Norime pristatyti atnaujinto vadovėlio didžiausias naudas ir vertes mokytojams bei mokiniams.

Norite sekti naujienas? Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Apie
Vaivorykštę

Pradinėms klasėms skirtas vadovėlių komplektas „Vaivorykštė“ kviečia:

  • kiekvieną dieną sistemingai mokytis sistemingai integruojant mokomuosius dalykus ir bendruosius gebėjimus;
  • formuoti pasaulio visumos suvokimą ugdymo pagrindu gyvenimo reiškinių tyrimą ir aptarimą.

Integruotas ugdymas

Tai šiuolaikiškas metodas, pagrįstas mokomųjų dalykų jungimu pagal temas, reiškinių tyrimu ir aptarimu (teminiu integravimu).

Integruotas ugdymas leidžia sudaryti vientisą pasaulio vaizdą, susieti dalykinius gebėjimus (apimamos visos pradinio ugdymo disciplinos) ir bendruosius gebėjimus – vaiko saviraišką, bendravimo įgūdžius, mokėjimą mokytis, kūrybiškumą ir kt.

Bendrieji ir dalykiniai gebėjimai ugdomi aptariant tikrovės reiškinius, sprendžiant problemas, bendradarbiaujant grupėje, tyrinėjant, rengiant projektus, atliekant kūrybines užduotis. Mokomųjų dalykų integravimas ypač svarbus pradiniu ugdymo tarpsniu, nes šio amžiaus mokiniai suvokia aplinką kaip nedalomą visumą.

Teminio integravimo sistema

01.

„Vaivorykštės“ vadovėlio mokomosios medžiagos integravimo pagrindas – Pradinio ugdymo bendrojoje programoje nurodytos pasaulio pažinimo temos.

02.

Teminio integravimo sistemą sudaro du aspektai. Pagrindiniu integravimo vienetu tampa savaitės tema, prie kurios derinami mokomieji dalykai.

03.

„Vaivorykštės“ vadovėlio unikalumas – visas pasaulio pažinimo programos temas aprėpianti integruojančių temų sistema. Ji yra ir horizontali – visos temos išdėstomos per vienus mokslo metus, ir vertikali – ta pati ar panaši tema kasmet gali būti aptariama vis išsamiau, pereinant į aukštesnį lygį. Pavyzdžiui, vis detalesnis žmogaus kūno aptarimas, daugiau istorijos faktų, išsamiau aptariami gamtos procesai. Horizontalaus, per vienerius metus išdėstyto, matmens rišlumas grindžiamas nuosekliu metodiniu kalbų, matematikos ir kt. žinių pateikimu.

Integravimo ir mokomųjų dalykų metodikos derinimas

Pagrindinis „Vaivorykštės“ vadovėlio tikslas – suderinti tradicinį dalykų mokymą su teminiu integravimu. Mokiniai turi įgyti bazinių skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kitų gebėjimų, todėl itin svarbu neatitrūkti nuo mokomųjų dalykų.

Integruotas vadovėlis leidžia dirbti nuosekliai ir sistemiškai. Nuoseklumą užtikrina ne epizodinis, o kasdienis skirtingų disciplinų integravimas ir metodiškai rišlus kalbų, matematikos ir kt. disciplinų medžiagos pateikimas. Ugdymo sistemiškumas pagrįstas tuo, kad integruotas mokymas aprėpia visą Pradinio ugdymo bendrąją programą.

Nuoseklų ir sistemingą integruotą ugdymą gali užtikrinti tik visą mokymo procesą aprėpiantis vadovėlis ar kita mokomoji priemonė. Tai leidžia kasdien integruoti mokomąją medžiagą pagal savaitės temą ir baigiant mėnesį apibendrinti projektine veikla.

Gamtamoksliniai tyrimai

„Vaivorykštės“ tikslas – integruoti gamtamokslinius tyrimus į įvairiapusį temų nagrinėjimą, todėl skaitmeninėje ugdymo priemonėje e.lankos pateikiama gamtamokslinių priemonių panaudojimo integruotoje veikloje aprašymų.

Mokymasis už mokyklos ribų

Kad vadovėlio temos mokiniams taptų apčiuopiamos, įtaigiai atspindinčios tikrovės reiškinius, derėtų dalį pamokų perkelti už mokyklos ribų – į muziejus, parkus ar draustinius, kultūros renginius, aplinkines įmones ar valdžios įstaigas.

Užsisakykite naujienlaiškį!

Sužinokite apie Baltų lankų vadovėlių naujienas pirmieji! Svarbiausių naujienų santrauką atsiųsime ne daugiau kaip kartą per 14 dienų.

Įvesdami savo el. pašto adresą ir patvirtindami PRENUMERUOTI, sutinkate gauti naujienlaiškį

preloader